(?)

1. Het ABC-gedragsmodel om agressie te herkennen

Het ABC gedragsmodel helpt om agressie te herkennen en een strategie te kiezen om het gedrag te laten de-escaleren. Voor het gemak delen we agressief gedrag in 5 vormen in van A t/m E-gedrag, van zeuren tot en met geweld. Het gaat dan meer om de mate van agressie en minder om de oorzaak van de agressie.


A-gedrag: excuusgedrag (over eigen situatie)

De agressor gebruikt vaak het woord "ik":

B-gedrag: tegen beleid gericht (over de organisatie)

De agressor gebruikt vaak het woord "jullie":

In het A-gedrag en B-gedrag vraagt de persoon voornamelijk om begrip. Hierdoor verschilt de professionele reactie niet!

Professionele reactie:

C-gedrag: Persoonlijke aanval

De agressor gebruikt vaak het woord "Jij":


Professionele reactie:

D-gedrag: dreiging met fysiek geweld

De agressor is nu zo boos dat hij bijna zijn controle verliest. Het kan ook zijn dat de agressor bewust de grens opzoekt om jou ertoe aan te zetten om hem toch zijn zin te geven.


Professionele reactie:


E-gedrag: fysiek geweld

De agressor probeert je ongewapend of gewapend te beschadigen om te:

Vlucht, verdedig, bescherm, alarmeer, opvang, verwerk!

Nursing. (2008). Hoe irritant zijn we zelf. Nursing , 18-21.

Mondriaan, GGZ, (2011). ABC-model. In Reader omgang met agressie (pp. 12-14).