(?)

 

  

Vormen van agressie.

Onderstaand zijn de verschillende vormen van agressie beschreven. Dit zijn dus niet de uitingsvormens zoals fysieke agressie, verbale agressie, etc. Maar een manier om agressie te kaderen.

Deze uitingen van agressie komen terug in een viertal vormen van agressie als we kijken naar de intentie waarmee ze worden ingezet:

1. Expressieve agressie

2. Frustratieagressie

3. Instrumentele agressie

4. Willekeurige agressie (of agressie ten gevolge van psychopathologie)


Expressieve agressie

U kent ze wel, die mensen die kritiek op u hebben wanneer u uw werk doet; niets deugt, u bent verkeerd bezig, overal mankeert wat aan. Ze maken gebruik van expressieve agressie. De kenmerken worden hieronder omschreven.


Kenmerken:


Aanpak:

Besteed aandacht aan luidruchtig lastig gedrag


Blijf kalm, geef mee, nodig klant uit actie te ondernemen

Stel klant voor een duidelijke keuze

Als klant niet wil meewerken vraag hem om te vertrekken


Frustratieagressie

Veel mensen raken gefrustreerd als zij worden gehinderd bij het bereiken van een doel of het bevredigen van een behoefte. Heeft een klant bijvoorbeeld het gevoel dat er steeds wat aan de dienstverlaning mankeert, of zijn problemen genegeerd worden, dan kan dat tot frustratie leiden. Dit kan zich op de volgende wijze uiten.


Kenmerken:


Interventies:


Instrumentele agressie

Anders dan bij frustratie agressie, die plotseling tot ontlading komt, maken mensen bij deze vorm van agressie een weloverwogen keuze om hun zin door te drijven. Agressief gedrag wordt in 'koelen bloede' als instrument tegen u al persoon ingezet. De volgende kenmerken komen bij deze vorm van agressie voor. ]


Kenmerken:

Interventies:

·        

Agressie ten gevolge van psychopathologie / willekeurige agressie

Deze vorm van agressief gedrag ontstaat door een veranderde staat van bewustzijn, bijvoorbeeld als gevolg van het langdurig gebruik van alcohol of drugs. Ook mensen die in de war zijn of een psychiatrische stoornis hebben, vallen onder deze categorie. Hoe dit geuit kan worden ziet u in het onderstaande stuk

  1. paranoïde psychose
  2. angststoornissen,
  3. manie
  4. borderline persoonlijkheidsstoornis
  5. antisociale persoonlijkheidsstoornis
  6. alcohol- en/of drugsproblematiek
  7. Neurologische problematiek zoals dementie, tumoren of ander hersenletsel.

Groot, K. (2002). Verschillende vormen van agressief gedrag. In Waar halen ze het lef vandaan (pp. 37-45). Amesfoort: MensenBedrijf

Mondriaan, GGZ. (2011). Vormen. In Reader omgang met agressie (pp. 15-16).