(?)

Buigtechnieken

Buigtechnieken zijn Communicatietechnieken gericht op het ombuigen en zo mogelijk neutraliseren van gevoelens van angst, onmacht, woede of frustratie.

Doelstelling: couperen van dreigend destructief gedrag en voorkomen van escalatie. Belangrijkste uitgangspunten: creativiteit; durf; herkennen van communicatie als menselijke spelvorm met regels en afspraken; herkennen van dreigend destructief gedrag als onderdeel van dit spel.

1. Wees zelfbewust

Onderken je eigen communicatiestrategieën en zet deze in;

Durf te experimenteren (in fase 1 en soms in fase 2);

2, Negeer het dreigend destructieve gedrag

Reageer niet op de vorm (schreeuwen, nabijheid etc.);

Reageer niet op de inhoud (jij bent…, ik moet nu…);

Doe alsof iemand je de weg vraagt of over het weer spreekt;

3, Vestig de aandacht op iets anders

Een ander gespreksonderwerp;

Een andere handeling;

Een andere gesprekspartner;

Een andere plaats;

4. Gebruik positieve aspecten van de persoon

Binnen de situatie (wat heb jij een prachtige, verdragende stem…; goh, jij kunt goed opkomen voor jezelf.);

Buiten de situatie (wat heb jij mooie schoenen aan…);

5. Overbluf (voor gevorderden)

Definieer de situatie anders (Oh wat fijn dat je dat mes hebt gevonden, ik was er net naar op zoek.);

Gebruik humor (nee vanavond niet, ik heb hoofdpijn…alvast aan het oefenen voor de oorlog in Irak?);

6. Als het lukt: betrek de persoon er daarna weer bij

Evalueer (wat was dat nou? Hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen? Je begrijpt, ik ben hier niet blij mee. Zo kun je niet met mensen omgaan.)

Geef duidelijk regels en grenzen aan, zowel voor je bedrijf als jezelf;

Doe dit rustig, zodat duidelijk is dat jij de regie hebt en houdt.

Acceptatietechnieken

Acceptatie technieken zijn Communicatietechnieken gericht op het opvangen en toestaan van gevoelens van angst, onmacht, woede of frustratie.

Doelstelling: voorkomen van escalatie.

Belangrijkste uitgangspunten: interesse; gerichtheid op mens, niet de patiënt; opbouwend, niet kleinerend; agressie herkennen als verdediging van territorium, angst voor controleverlies en/of manipulatie en spel; voorkomen van persoonlijke interpretaties; jezelf niet toestaan persoonlijk betrokken te raken: onthechting.

1. Wees zelfbewust

 Ga na hoe je jezelf presenteert: komt dit overeen met hoe je jezelf wilt presenteren?

Let op zoveel mogelijk non-verbale signalen (bij jezelf);

Gebruik een rustige, diepe spreektoon;

 Laat je niet meeslepen

2. Ga niet meteen op protesten in

       Laat de persoon tegenover je spreken;

Stel hoe en wanneer vragen;

 Vermijd zoveel mogelijk waaromvragen (dan roep je iemand ter verantwoording);

3. Toon begrip voor gevoelens van onmacht, frustratie, angst, krenking etc.

 Knik bevestigend;

Vraag door;

Vat samen: dus als ik het goed begrijp…

4. Toon bereidheid tot oplossen

 Wat kan ik voor je doen?

Kijk welke reële oplossingen mogelijk zijn;

5. Onderhandel

Mondriaan, GGZ. (2011). De-escalerende interventietechnieken. In Reader omgang met agressie (pp. 37-38).