(?)

Je hebt op deze site kunnen lezen over de verschillende uitingsvormen van agressie. De opdrachten zijn nu als volgt.

1A. Zoek op bijvoorbeeld google een viertal foto's waarop verschillende uitingsvormen van agressie te zien zijn. Beschrijf hierbij de uitingsvorm en waaruit dit blijkt.

1B. Zoek op bijvoorbeeld youtube een drietal video's waarin de verschillende uitingsvormen van agressie naar voren komen. Ook hier beschrijf je de betreffende uitingsvorm en waaruit dit blijkt.

1C. Het verslag bevat een voorpagina, met vermelding van naam, klas.

1D. Het verslag is geschreven in Times New Roman, puntgrootte 12.

Het "verslag" en de betreffende links dienen via mail aangeleverd te worden.