(?)

Opdracht

Waarde

Punten

Opdracht 1 Verslag

 

1.   Het verslag bevat voorpagina met de volgende gegevens: naam, klas, passende afbeelding en titel

Max. 4 punten. Bij elk gemist onderdeel -1

 

2.   Inhoudsopgave

1

 

3.   Lettertype: Times New Roman, punt 12

1

 

4.   Voorzien van paginanummering

1

 

5.    Is gemaakt met Microsoft Word

1

 

6.   Bevat tenminste 2 verschillende vormen van preventief handelen bij agressie.

Max. 10 punten. Per gemist onderdeel -5

 

7.   Een geschreven reflectie rondom je eigen preventieve handelen aan de hand van het model van Korthagen

5

 

8.    Bronvermelding

1

 

Totaal punten werkstuk:

24

 

 

 

Opdracht 2 foto’s en video’s

 

1.   Het verslag bevat een voorpagina met de volgende gegevens: naam, klas, passende afbeelding en titel

Max. 4 punten. Bij elk gemist onderdeel -1

 

2.    Lettertype: Times New Roman, puntgrootte 12

1

 

3.    Verslag is voorzien van paginanummering

1

 

4.    Het verslag bevat tenminste vier foto’s waarop verschillende vormen van agressief gedrag te zien zijn

4 punten per foto.

 

5.   Bij iedere foto staat in correct Nederlands omschreven om welke vorm van agressie het gaat

3 Punten per omschrijving

 

6.   Het verslag bevat tenminste 4 links naar werkende video’s. Ook op deze video’s zijn verschillende vormen van agressief gedrag te zien.

4 punten per video

7.   Bij iedere link staat in correct Nederlands omschreven om welke vorm van agressie het gaat

3 punten per omschrijving

Totaal punten opdracht 2

20

 

 

Opdracht 3 Reflectie

 

1.   Het verslag bevat een voorpagina met de volgende gegevens: naam, klas, passende afbeelding en titel

Max. 4 punten. Bij elk gemist onderdeel -1

 

2.   Lettertype: Times New Roman, puntgrootte 12

1

 

3.    Verslag is voorzien van paginanummering

1

 

4.    Bevat een voorwoord

1

 

5.    Bevat een goed omschreven conclusie

1

 

6.    Het model van Korthagen wordt op een juiste wijze toegepast.

10

7.   Het verslag bevat tenminste 2 pagina’s

5

Totaal punten opdracht 3

23

 

Totaal punten Digiles

Cijfer = aantal punten x 0.15

67